Czego koty potrzebują w swojej diecie?

Odżywianie kotów - baner główny

Koty wymagają pewnych składników odżywczych, które nie są niezbędne dla innych ssaków. Wiele z tych niezbędnych składników odżywczych występuje naturalnie w tkankach zwierzęcych, co świadczy o tym, że koty rozwinęły wyspecjalizowane wymagania żywieniowe, zgodne z ewolucyjnym wpływem mięsożercy (MacDonald i in., 1984).

Ponadto w żywieniu kotów istotny jest skład odżywczy i smakowitość diety. Jeśli jest niesmaczny, koty odmówią jedzenia, co w konsekwencji może skutkować niedoborami niezbędnych składników odżywczych, co może rozwinąć się w stany kliniczne (Zaghini i Biagi, 2005). Podkreśla to znaczenie opracowywania i podawania bardzo smacznej i pożywnej diety dla kotów.

Ile białka potrzebują koty?

Na wolności koty zjadają dietę składającą się z małych zwierząt, która zapewnia dietę bogatą w białko zwierzęce zawierające wszystkie niezbędne aminokwasy (AA), których koty potrzebują. Badania wykazały, że współczesne koty domowe, karmione pełnoporcjową karmą w misce, mają minimalne zapotrzebowanie na białko w diecie wynoszące 25–33 g/100 g s.m. (suchej masy), w zależności od ich zapotrzebowania energetycznego (FEDIAF, 2021). To zapotrzebowanie na białko jest znacznie większe niż zapotrzebowanie na białko zwierząt wszystkożernych, takich jak psy, i odzwierciedla, że ​​koty są metabolicznie przystosowane do wykorzystywania białek/aminokwasów w celu zaspokojenia swoich potrzeb metabolicznych, np. bezpośredniego utleniania w celu uzyskania energii i syntezy glukozy (glukoneogeneza) ( Russell i in., 2002; Eisert, 2011).

Kot jedzący z miski - Cat Nutrition

Jakich niezbędnych aminokwasów potrzebują koty?

Aminokwasy są budulcem białek. Dzielą się na aminokwasy niezbędne pod względem odżywczym (muszą być dostarczane w diecie) i aminokwasy nieistotne (syntetyzowane de novo w organizmie). Do utrzymania optymalnego zdrowia wymagana jest odpowiednia podaż niezbędnych i nieistotnych aminokwasów. Formułując dietę kota, ważne jest nie tylko uwzględnienie całkowitej zawartości białka lub strawności białka, ale także skupienie się na profilu aminokwasów źródła białka. Niezbędne aminokwasy należy dostarczać w ramach diety. Koty i psy mają dziesięć wspólnych aminokwasów niezbędnych w ich diecie (arginina, histydyna, izoleucyna, leucyna, lizyna, metionina, fenyloalanina, treonina, tryptofan i walina) (FEDIAF, 2021).

Arginina w diecie jest niezwykle ważna dla kotów. Zarówno koty, jak i psy wykazują objawy hiperamonemii, gdy są karmione dietą pozbawioną argininy, ponieważ arginina bierze udział w usuwaniu amoniaku z organizmu. Hiperamonemia to podwyższenie poziomu amoniaku we krwi, które może powodować wymioty, utratę wagi i letarg. Niedobory argininy są u kotów poważniejsze, ponieważ pojedynczy posiłek wolny od argininy może powodować objawy kliniczne toksyczności amoniaku w ciągu 2-5 godzin od spożycia (Morris i Rogers, 1978).

Oprócz 10 niezbędnych aminokwasów, którymi dzielą się psy, koty dodatkowo potrzebują aminokwasu tauryny zawierającego siarkę. Związek ten ma fundamentalne znaczenie w diecie zwierząt domowych, zwłaszcza kotów, gdyż bierze udział w przekazywaniu impulsów nerwowych, syntezie kwasów żółciowych oraz ograniczaniu uszkodzeń mięśni spowodowanych stresem oksydacyjnym. Koty mają ograniczoną zdolność do syntezy tauryny. Dlatego też tauryna w diecie jest niezbędna do zapewnienia zaspokojenia zapotrzebowania (Verbrugghe i Bakovic, 2013). Ponadto opierają się prawie wyłącznie na taurynie (zamiast na glicynie) do sprzęgania kwasów żółciowych w sole żółciowe, co powoduje obowiązkową utratę tauryny w żółci. Niewystarczająca podaż tauryny w diecie może powodować poważne problemy fizjologiczne, na przykład zwyrodnienie siatkówki (Hayes i in., 1975) i kardiomiopatię rozstrzeniową (Pion i in., 1987). I odwrotnie, tauryna nie jest niezbędnym aminokwasem u psów, ponieważ mają one zdolność syntezy wystarczających ilości tauryny z aminokwasów zawierających siarkę, cysteiny i metioniny (NRC, 2006).

Zarówno arginina, jak i tauryna występują naturalnie w produktach pochodzenia zwierzęcego, co podkreśla znaczenie tkanek zwierzęcych w diecie kota.

Dlaczego lipidy są niezbędne i jakich kwasów tłuszczowych potrzebują koty?

Lipidy stanowią grupę cząsteczek organicznych, do których zaliczają się tłuszcze i oleje. Lipidy w diecie są źródłem niezbędnych kwasów tłuszczowych i skoncentrowanej energii, ponieważ tłuszcz dostarcza dwukrotnie więcej kalorii/g w porównaniu z białkiem i węglowodanami. Lipidy odgrywają ważną rolę jako nośniki witamin rozpuszczalnych w tłuszczach i steroli oraz są składnikami wielu prekursorów hormonów. Dodatkowo wykorzystuje się je w celu poprawy smakowitości i właściwości tekstury suchej karmy (Trevizan i Kessler, 2009).

Kwasy tłuszczowe są integralnym składnikiem lipidów. Niezbędny charakter kwasu tłuszczowego wynika przede wszystkim z niezdolności zwierzęcia do jego syntezy w ilościach wystarczających do zaspokojenia jego potrzeb metabolicznych (Bauer, 2008). Koty, podobnie jak psy, wymagają niezbędnego kwasu tłuszczowego – kwasu linolowego. Kwas linolowy jest wielonienasyconym kwasem tłuszczowym omega-6. Kwasy tłuszczowe mogą być wydłużane i desaturowane do alternatywnych, długołańcuchowych kwasów tłuszczowych. Na przykład psy łatwo przekształcają kwas linolowy w kwas arachidonowy za pomocą enzymu Δ6-desaturazy. Jednakże koty nie są w stanie tego zrobić, ponieważ konwersja jest ograniczona ze względu na niską aktywność enzymu Δ6-desaturazy w wątrobie kota. W rezultacie kwas arachidonowy jest niezbędnym kwasem tłuszczowym u kotów i musi być dostarczany w diecie. Kwas arachidonowy występuje w dużych ilościach w tkankach zwierzęcych, zwłaszcza w narządach (Trevizan i in., 2012). Zwiększa to wymóg, aby koty, jako bezwzględni mięsożercy, spożywały tkanki zwierzęce w celu zaspokojenia swoich potrzeb żywieniowych.

Czy koty potrzebują określonych witamin?

Witaminy to związki organiczne wymagane tylko w małych ilościach i zaliczane do niezbędnych mikroelementów. Ponieważ nie są syntetyzowane endogennie, muszą być pozyskiwane z pożywienia. Witaminy pełnią różnorodne funkcje biochemiczne, które są niezbędne do utrzymania prawidłowego zdrowia i integralności metabolicznej. Zapotrzebowanie żywieniowe kotów na określone witaminy różni się od zapotrzebowania większości innych ssaków. Te cechy szczególne wynikają ze znacznych różnic w aktywności enzymów podczas syntezy niacyny (witaminy B3) i witaminy A (NRC, 2006).

Niacyna w diecie jest niezbędna u kotów, ponieważ niacyna (i powiązane związki, w tym kwas nikotynowy i dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy, NAD) odgrywa zasadniczą rolę jako koenzymy w metabolizmie węglowodanów, aminokwasów i ciał ketonowych u kotów. Koty, w przeciwieństwie do psów, nie potrafią syntetyzować znacznych ilości niacyny z niezbędnego aminokwasu tryptofanu. Dzieje się tak z powodu bardzo wysokiego poziomu aktywności enzymu (karboksylazy pikolinowej), który szybko przekształca metabolit tryptofanu w acetylo-CoA, a nie w niacynę, co skutkuje niewystarczającą produkcją niacyny. W rezultacie zapotrzebowanie kotów na niacynę jest 2.4 razy wyższe niż u psów (NRC, 2006).

Podobnie koty wymagają dietetycznej, wstępnie uformowanej witaminy A. Witamina A jest niezbędna dla wzroku, różnicowania komórkowego i funkcjonowania układu odpornościowego u kotów. Karotenoidy, na przykład β-karoten, są prekursorami witaminy A. Są syntetyzowane przez rośliny i dlatego powszechnie występują w warzywach, takich jak marchew i słodkie ziemniaki. Dla porównania, tkanki zwierzęce zawierają stosunkowo niskie stężenia karotenoidów i odpowiednią ilość witaminy A. Koty, jako bezwzględni mięsożercy, nie mają enzymu niezbędnego do wytworzenia witaminy A z β-karotenu i chociaż mogą wchłaniać β-karoten, nie są w stanie przekształcić go w witamina A (Schweigert i in., 2002). Gotowa witamina A w diecie jest niezbędna wyłącznie kotom, ponieważ psy posiadają enzymy niezbędne do przekształcania karotenoidów (Zaghini i Biagi, 2005).

Podsumowanie

Jako bezwzględni mięsożercy, koty w dużym stopniu polegają na składnikach odżywczych łatwo dostępnych w tkankach zwierzęcych. Ważne jest, aby koty otrzymywały dietę wysokobiałkową zawierającą niezbędne aminokwasy. Oprócz niezbędnych aminokwasów, którymi dzielą się psy, koty potrzebują tauryny, która występuje w składnikach pochodzenia zwierzęcego. Wysokie stężenia niezbędnego kwasu arachidonowego, kwasu tłuszczowego występujące w tkankach zwierzęcych, zwiększają zapotrzebowanie na składniki odżywcze, szczególnie w produktach pochodzenia zwierzęcego. Wreszcie, koty wymagają witamin w diecie, które inne ssaki mogą endogennie syntetyzować. Przykładami są niacyna i preformowana witamina A.

Referencje

 • Bauer, JJE (2008). Metabolizm niezbędnych kwasów tłuszczowych u psów i kotów. Revista Brasileira de Zootecnia, 37, 20-27.
 • Eisert, R. (2011). Hiperkarnożerność i mózg: ponowne rozważenie zapotrzebowania na białko kotów. Journal of Comparative Physiology B, 181 (1), 1-17.
 • FEDIAF (2021). Wytyczne żywieniowe dla kompletnej i uzupełniającej karmy dla kotów i psów. Europejska Federacja Przemysłu Karmy dla Zwierząt Domowych. Bruksela.
 • Hayes, KC, Carey, RE i Schmidt, SY (1975). Zwyrodnienie siatkówki związane z niedoborem tauryny u kota. Nauka, 188(4191), 949-951.
 • MacDonald, ML, Rogers, QR i Morris, JG (1984). Żywienie kota domowego, ssaka mięsożernego. Roczny przegląd żywienia, 4(1), 521-562.
 • Morris, JG i Rogers, QR (1978). Zatrucie amoniakiem u prawie dorosłego kota w wyniku niedoboru argininy w diecie. Nauka, 199(4327), 431-432.
 • NRC (Krajowa Rada ds. Badań). (2006). Zapotrzebowanie pokarmowe psów i kotów. Akademie Narodowe Prasa. Waszyngton.
 • Pion, PD, Kittleson, MD, Rogers, QR i Morris, JG (1987). Niewydolność mięśnia sercowego u kotów związana z niską tauryną w osoczu: odwracalna kardiomiopatia. Nauka, 237(4816), 764-768.
 • Russell, K., Murgatroyd, PR i Batt, RM (2002). Utlenianie białka netto jest dostosowane do spożycia białka w diecie kotów domowych (Felis silvestris catus). The Journal of Nutrition, 132(3), 456-460.
 • Schweigert, FJ, Raila, J., Wichert, B. i Kienzle, E. (2002). Koty wchłaniają β-karoten, ale nie jest on przekształcany w witaminę A. The Journal of Nutrition, 132(6), 1610S-1612S.
 • Trevizan, L. i Kessler, ADM (2009). Lipidy w żywieniu psów i kotów: metabolizm, źródła i zastosowanie w dietach praktycznych i leczniczych. Revista Brasileira de Zootecnia, 38, 15-25.
 • Trevizan, L., Kessler, ADM, Brenna, JT, Lawrence, P., Waldron, MK i Bauer, JE (2012). Utrzymanie kwasu arachidonowego i dowody na desaturację Δ5 u kotów karmionych dietami wzbogaconymi w kwas γ-linolenowy i linolowy. Lipids, 47(4), 413-423.
 • Verbrugghe, A. i Bakovic, M. (2013). Osobliwości metabolizmu jednowęglowego u ściśle mięsożernego kota i rola w lipidozie wątroby kotów. Składniki odżywcze, 5(7), 2811-2835.
 • Zaghini, G. i Biagi, G. (2005). Cechy żywieniowe i smakowitość diety kota. Komunikaty z badań weterynaryjnych, 29(2), 39-44.
Powrót do centrum wiedzy
Emma Hunt, młodsza dietetyk zwierząt

Charlotte Stainer

GA Pet Food Partners Młodszy dietetyk zwierząt

Charlotte jest młodszym dietetykiem zwierząt domowych w GA Pet Food Partners. Charlotte ukończyła Newcastle University z tytułem licencjata w dziedzinie biologii morskiej, a następnie ukończyła studia magisterskie z żywienia zwierząt na Uniwersytet w Nottingham, gdzie skupiła się na żywieniu zwierząt towarzyszących. Poza pracą Charlotte uwielbia podróżować i spędzać czas na świeżym powietrzu. Lubi też biegać i chodzić na siłownię.

Może spodoba Ci się również ...

Artykuł napisany przez Charlotte Stainer